Information til sundhedsplejeskerDet er vigtigt altid at have stor opmærksomhed på præmaturbørn som er kommet umodne til verden og ofte har problemer med en eller flere af de vigtige primærsanse.

Men andre børn kan også have motoriske vanskeligheder. Disse kan testet helt fra fødslen af.

 

Her er mors og fars fortælling omkring graviditet og fødsel meget vigtig for en test af de primitive sanser.

Hvis børnene ikke får stimuleret de tre primære sanser vil de kunne få problemer med at indlære færdigheder som sprog, social adfærd og koncentration.

De kan være enten hyperaktive eller det modsatte (hypoaktive).

 

Nogle børn er født med en for høj eller lav tonus og skal have redskaber til at hjælpe sig selv - igennem hele livet.